didactiek die voor jou werkt!

Hét didactische model om leerlingen zelfstandiger en bewuster te laten leren. “Didactiek die voor jou werkt” werkt voor u als docent en voor de leerlingen door didactische vaardigheden te ontwikkelen. Als docent activeert en betrekt u leerlingen door interactief strategisch te instrueren. U maakt het leerproces van leerlingen concreet door ze actief na te laten denken over het realiseren van de gestelde doelen. “Didactiek die voor jou werkt!” werkt voor leerlingen omdat zij zelfstandiger en onafhankelijker van u als docent werken.

Didactiek die voor jou werkt

Denken – Doen – Leren

“Didactiek die voor jou werkt!” werkt voor u als docent. Leerlingen kunnen succesvol probleemoplossend handelen tijdens de verwerking van de les, ze weten wat ze leren, hoe ze het beste kunnen leren en vooral waarom ze datgene leren. Docenten evalueren samen met leerlingen aan het einde van de les of een traject inhoudelijk en procesmatig de gestelde doelen.

7 Principes didactiek van Onderwijsbureau van Leeuwen

Coaching in de klas

In de eigen lespraktijk gaat u als docent in uw eigen lokaal samen met de coach van Onderwijsbureau Van Leeuwen werken aan het optimaliseren van uw eigen didactische vaardigheden. Er is altijd wisselwerking en constante dialoog tussen de coach en u als docent. Keuzevrijheid en inspraak gericht op uw eigen ontwikkeling staat voorop tijdens de coaching in de klas.

waar kunnen wij docenten én leerlingen mee helpen?

audit pedagogisch-
didactisch handelen

Didactische vaardigheden van uw
team in beeld

Objectief beeld per lesgevende

Mate van afstemming
op leerlingen

Didactiek die voor jou werkt!

Leerlingen actief betrekken en zo zelfstandig mogelijk laten leren

Oefening in de eigen praktijk

3 persoonlijke coaching
sessies in de klas

gepersonaliseerd
lesgeven

Leerlingen eigenaar maken van
hun eigen leerproces

2 werkcolleges om eigen gepersonaliseerde
lessen te ontwerpen

Groepjes leerlingen samen
interactief laten leren

starters en
zij-instromers

Een schooljaar lang maandelijkse
coaching om te groeien
in het vak

Oefening in de eigen lespraktijk

Zelfverzekerd en bewust lesgeven
door leerlingen actief te betrekken
en zo zelfstandig mogelijk
te laten leren

Didactische vaardigheden docent

De coaching begint met een nulmeting, waarbij wordt vastgesteld in welke mate u volgens “Didactiek die voor jou werkt!” lesgeeft. Samen met de coach van Onderwijsbureau Van Leeuwen stelt u persoonlijke ontwikkelingsdoelen op en middels lesobservaties of beeld coaching wordt u in uw eigen lokaal gecoacht om zo optimaal mogelijk les te geven.

Coachen
100%
Didactische vaardigheden
100%
Betrokken leerlingen
100%

sterk in ontwikkeling

Mijn Coach Route draagt bij aan schoolontwikkeling

mijn coach route

Doelgericht en actief leerlingen coachen om hun realistische mogelijkheden te leren kennen, zodat zij deze strategisch en doelgericht in kunnen zetten voor hun eigen ontwikkeling!

Schoolontwikkeling op maat met Onderwijsbureau van Leeuwen

schoolontwikkeling

Begeleiden van professionalisering en veranderprocessen op school met als doel: kwalitatief goed  onderwijs.

Studiedag onderwijs - schoolontwikkeling op maat

studiedagen

Actieve studiedagen afgestemd op de wensen en ambities van uw school waarbij alle deelnemers worden betrokken en actief werken aan concrete opdrachten.