Kwaliteit leveren waarmee teams, professionals en scholen tevreden zijn, daar streven we naar. Fouten maken is menselijk. Het kan ondanks onze inspanningen dan ook gebeuren dat er een fout wordt gemaakt, of dat u ontevreden bent over onze geleverde diensten en/of producten. Als dit zo is, dan hopen wij dat we samen met u een goede oplossing kunnen zoeken om de fout te herstellen en/of het probleem op te lossen. Dit helpt ons om onze producten en diensten waar mogelijk te verbeteren. Wij nemen klachten serieus en behandelen deze met grote zorgvuldigheid.

Klachten hebben vaak te maken met misverstanden, miscommunicatie of met het hebben van verschillende verwachtingen. We streven ernaar om klachten spoedig en samen op te lossen. Graag voeren wij een goed gesprek met u hierover op tot een passende oplossing te komen. Dit past bij één van onze principes; het constant in dialoog zijn en blijven met elkaar.

Is de klacht met een goed gesprek toch niet of niet geheel opgelost, dan kunt u de klacht formeel schriftelijk indienen door het onderstaande klachtenformulier in te vullen en wordt de klacht behandeld door een onafhankelijke klachtencommissie. Bekijk onze klachtenprocedure voor de afhandeling van klachten.

    U ontvangt binnen 1 werkweek een ontvangstbevestiging van uw ingediende klacht