Leerzame en actieve studiedagen op uw school

U kent het wel; studiedagen waarbij deelnemers achteroverleunen en consumeren, waarna iedereen op eigen voet weer verder gaat. De studiedagen van Onderwijsbureau Van Leeuwen B.V. zijn activerend, sluiten aan op de wensen van de school en deelnemers kunnen de dag erna het geleerde gelijk toepassen. Tijdens onze team- en studiedagen koppelen we nieuwe kennis en inzichten aan de realiteit van uw school door het toepassen van de 3 H’s: Hoofd, Hart en Handen.

Actieve studiedagen onderwijs - Onderwijsbureau van Leeuwen

3 H’s: hoofd, hart, handen

Team- en studiedagen uitgevoerd door Onderwijsbureau Van Leeuwen B.V. bieden nieuwe inzichten en kennis aansluitend op de realiteit van uw school door het toepassen van de 3 H’s: Hoofd, Hart en Handen. Hoofd: de inhoudelijke onderwerpen en bijpassende theorieën worden duidelijk gemaakt voor iedereen. Hart: de verbinding binnen het team ontstaat door het onderwerp verder uit te diepen en te betrekken op de eigen situatie middels een passende werkvorm. Handen: samen werken aan een concreet product. Het team gaat aan de slag en brengt het onderwerp in de praktijk.

Studiedagen en teambuilding met Onderwijsbureau van Leeuwen

effectief & waardevol

Een team- of studiedag onderwijs kan proces- en productgericht zijn, afhankelijk van uw wens. Verschillende werkvormen worden deze dag toegepast om het team te activeren, enthousiasmeren en betrekken bij het onderwerp. Er is ruimte voor gesprek en dialoog, om de theorie vervolgens te koppelen aan de praktijk. Onderwijsbureau Van Leeuwen B.V. gelooft in een persoonlijke aanpak. Alle team- en studiedagen worden daarom op maat gemaakt. Uw doel vertalen we naar een passend programma: van teambuildingsdagen tot inhoudelijke visievormingsdagen. Het onderwerp sluit aan op uw huidige situatie, zodat de dag betekenisvol en waardevol voor de organisatie is.

Op zoek naar een team of studiedag die letterlijk en figuurlijk activerend is? Een dag die aansluit op de realiteit van uw school? Een thematische dag die past bij uw actuele ontwikkelingen en tegelijkertijd nieuwe inzichten biedt? En op maat georganiseerd is voor uw school?

Team- en studiedag onderwijs op maat

  • Teambuildingsdagen of inhoudelijke onderwijsdagen
  • Aansluitend op de realiteit van de betreffende school
  • Nieuwe inzichten en kennis passend bij schoolontwikkelingen
  • “Hoofd, Hart en Handen principe” begripsvorming, verbinden en toepassen
  • Verschillende activerende en motiverende werkvormen
  • Studiedagen duren 1 of 2 dagdelen à 3,5 uur
  • Studiedagen vereisen geen zelfstudie

Meer weten over studiedagen voor het onderwijs?

sterk in ontwikkeling

Mijn Coach Route draagt bij aan schoolontwikkeling

mijn coach route

Doelgericht en actief leerlingen coachen om hun realistische mogelijkheden te leren kennen, zodat zij deze strategisch en doelgericht in kunnen zetten voor hun eigen ontwikkeling!

Schoolontwikkeling op maat met Onderwijsbureau van Leeuwen

schoolontwikkeling

Begeleiden van professionalisering en veranderprocessen op school met als doel: kwalitatief goed  onderwijs.

Schoolontwikkeling en didactische vaardigheden

didactiek

Hét didactische model om leerlingen zelfstandiger en beter te laten werken tijdens de les. Als docent activeert en betrekt u leerlingen door interactief strategisch te instrueren.