maak kennis met het team achter onderwijsbureau van leeuwen b.v.

Wij zijn sterk in ontwikkeling!

Sjaak van Leeuwen - Team Onderwijsbureau Van Leeuwen

“ALS JE EEN DOEL HAALT WAARVAN JE NOOIT HAD GEDACHT ER TE KOMEN, DAN IS DAT EEN ONVERGETELIJK MOMENT.”
– SJAAK VAN LEEUWEN

Sjaak van Leeuwen

“Ik begon ooit als docent in het Praktijkonderwijs. Vanaf dag 1 zag ik dat de leerlingen veel meer konden dan dat ze deden. Het was een warm bad voor de leerlingen dat wel, maar echt doelgericht en zoveel mogelijk zelfstandig leren zag ik veel te weinig. Er werd meer geknuffeld dan gebuffeld. Leerlingen werden aan de hand genomen. Er ontstond aangeleerde afhankelijkheid. Een veel gehoorde uitspraak was: “dat kunnen onze leerlingen niet”!

Dit moest anders! Leerlingen moesten uitgedaagd en nieuwsgierig gemaakt worden. Ze moesten weten wat ze deden op school, waarom ze dit deden en bovenal moesten ze dit zelf uit gaan vinden.

Groei en ontwikkeling in het onderwijs vind ik uitermate belangrijk. Zelf blijf ik groeien en ontwikkelen, blijf ik mijn nieuwsgierigheid achterna gaan en stel mezelf een steeds hoger doel. Zo begon ik op de mavo en ging van het MBO, naar het HBO. Voor de ALO in Groningen liep in mijn afstudeerstage in Zambia, daar groeide mijn interesse en ambities voor de ontwikkeling van het onderwijs, teams en onderwijsmensen. Om gedegen als onderwijskundige te werk te kunnen gaan deed ik, naast het lesgeven in het praktijkonderwijs, de studie Onderwijskunde aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Ik studeerde af in de specialisatie ‘Onderwijsbeleid en Onderwijsorganisatie’. In het praktijkonderwijs gaf ik tot eind 2013 LO- en AVO-lessen, maar ik was nog niet waar ik wilde zijn. Om echt iets te veranderen in het onderwijs, richtte ik in 2013 Onderwijsbureau Van Leeuwen op.”

Henk Blik

“Sinds 1975 ben ik werkzaam in het onderwijs. Na de Pedagogische Academie deed ik twee opleidingen bij het Seminarium voor Orthopedagogiek. Daar haalde ik achtereenvolgens de bevoegdheden om les te geven aan leerlingen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden (vgl. Master Sen) en ambulant begeleider in het speciaal onderwijs.

Na, vanaf 1976, een paar jaren werkzaam te zijn geweest in het reguliere basisonderwijs maakte ik de overstap naar het onderwijs aan leerlingen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden. In 2002 werd ik teamleider in het praktijkonderwijs. Naast mijn teamleiderschap (dr. Aletta Jacobs College in Hoogezand) deed ik bij het GION in Groningen onderzoek naar effectieve instructiemodellen die de zelfstandigheid van moeilijk(er) leerlingen (pro, vso en vmbo) bevorderen.

In het onderwijs aan leerlingen met een (licht) mentale achterstand, bestaat instructie vaak uit een korte demonstratie van taken. Daarna gaan de leerlingen aan het werk. Docenten organiseren de lessen klassikaal of vanuit een systeem van individuele taken. De tijd voor instructie wordt niet altijd efficiënt besteed. Leerlingen blijven door deze aanpak vaak afhankelijk van hulp. Er is behoefte aan een efficiëntere organisatie van de lessen en een wijze van instructie waarin de combinatie van denken en doen centraal staat.

In mijn promotieonderzoek aan de Universiteit van Groningen heb ik laten zien dat strategie-instructie, waarbij de instructie interactief is en leerlingen hun taken vooraf verbaliseren, het begrip van taken en de zelfstandige verwerking verbetert. Interactive Instruction for Students with intellectual Disabilities (Blik, H. ,2017).”

In 2015, tijdens een onderzoek onder auspiciën van hoogleraar Egbert Harskamp, leerde ik Sjaak kennen. Onze samenwerking binnen Onderwijsbureau Van Leeuwen is met name te danken aan een tweetal gezamenlijke artikelen in respectievelijk Journal of Computer Assisted Learning over video instructie en in Pedagogische Studiën met als titel:  “Docenttraining Interactieve Instructie”.

Henk Blik - Team Onderwijsbureau Van Leeuwen

“VERTEL ME IETS EN IK ZAL HET VERGETEN, LAAT HET ME ZIEN EN IK ZAL HET ONTHOUDEN, BETREK ME ER BIJ EN IK ZAL HET BEGRIJPEN”
– HENK BLIK (naar Xun Kuang)

Fleur Timmerman - Team Onderwijsbureau Van Leeuwen

“DE BESTE LERAREN LATEN KINDEREN ONTDEKKEN WIE ZE ZIJN EN WAT ZE KUNNEN”
– FLEUR TIMMERMAN

Fleur Timmerman

“In 2006 kreeg ik, direct na het behalen van mijn diploma, de kans om aan het werk te mogen als leerkracht en mentor in het praktijkonderwijs. Vanaf dag 1 vond ik deze doelgroep een plezierige uitdaging. Enerzijds omdat ik werd getriggerd door het gedrag van deze leerlingen en anderzijds omdat ik hou van ‘anders’! Echt en puur in contact zijn, verder kijken dan wat je ziet, flexibel zijn, snel kunnen schakelen en handelen, maar wel doordacht en met een realistische kijk op de toekomst, om zo zinvol en effectief leerlingen verder te helpen de wijde wereld in.

De opleiding ‘Master SEN (Special Educational Needs)’ en later de opleiding ‘Contextuele leerlingbegeleiding’ hebben gezorgd voor een stevig fundament, zodat ik leerlingen met een specifieke hulpvraag contextueel en nog doelgerichter kan begeleiden.

Sinds 2017 begeleid ik in mijn eigen praktijk gezinnen die een hulpvraag hebben met betrekking tot hun kind thuis en/of op school. Doordat de samenwerking of het contact tussen school, het kind en de ouders om verschillende redenen verstoord kan zijn, is het van belang weer met elkaar de verbinding op te zoeken, zodat de ontwikkeling van het kind weer op gang kan komen.

Het leraarschap bestaat tegenwoordig niet meer alleen uit lessen voorbereiden en lesgeven. Er zijn een heleboel taken bij gekomen, waardoor we soms vergeten zijn wat ook al weer onze kerntaak is. Ik zie steeds meer leerkrachten die hun werkplezier kwijtraken, te hoge werkdruk ervaren of willen werken aan hun zelfvertrouwen. Daarom coach ik individuele leerkrachten gericht op persoonlijke- en professionele groei.

Voor complete onderwijsteams hebben Sjaak en ik de handen ineengeslagen en stellen wij samen met MT’s en het team passende ontwikkeltrajecten samen. Ideaal wanneer scholen streven naar professionele leerkrachten, zelfredzame leerlingen en tevreden ouders.

Wietse Blink

Sinds 1989 ben ik werkzaam als schoolleider in het speciaal onderwijs. Daarnaast ben ik actief als bestuurder binnen en buiten het onderwijs. Mijn opgedane ervaringen, kennis en brede blik op het werkveld zijn bij uitstek geschikt voor het coachen van (startende) leidinggevenden en het ontwikkelen van een professionele cultuur op school. Mijn werkwijze kenmerkt zich door een mensgerichte benadering en betrokkenheid. Ik ben zowel proces- als resultaatgericht. Voor een uitgebreide kennismaking kunt is het interessant om mijn LinkedIn-profiel te bezoeken: https://nl.linkedin.com>wietse-blink-101b65a

“WAAROM BINNEN JE COMFORTZONE BLIJVEN ALS DAARBUITEN VEEL MEER TE BELEVEN IS”

– WIETSE BLINK

“ER ZIJN MAAR WEINIG MENSEN DIE MET HUN EIGEN OGEN KIJKEN EN MET HUN EIGEN HART VOELEN – ARIANNE BLIK (NAAR ALBERT EINSTEIN)”
– ARIANNE BLIK

Arianne Blik

Geboren en getogen in een onderwijsgezin in Oost-Groningen, vloog ik op mijn zeventiende uit naar de stad. Hoewel ik aanvankelijk begon aan een studie geschiedenis, vanwege mijn liefde voor schrijven en journalistiek, zwichtte ik al gauw voor een studie Nederlandse taal en letterkunde. Het onderwijsbloed kruipt waar het niet gaan kan, dus in 2007 rondde ik, naast mijn studie moderne Nederlandse letterkunde ook mijn Master of Education af. Datzelfde jaar begon ik mijn carrière in het voortgezet onderwijs in zowel onder- als bovenbouw, waarin ik nu alweer ruim tien jaar werkzaam ben.

Anno 2021 werk ik nog steeds met veel plezier met leerlingen en collega’s in het onderwijs. Ook ben ik in februari van 2020 bij Onderwijsbureau Van Leeuwen, naast mijn lespraktijk, een andere weg ingeslagen. Mijn onderwijshart blijft dan ook kloppen voor sterk, wijs, krachtig en doordacht onderwijs met visie.

Naast dat ik positief, humorvol en eerlijk ben, wordt mijn werkwijze dikwijls getypeerd als open, vol vertrouwen, consciëntieus en enthousiast. Met mijn empathische manier van werken, hoop ik mensen te kunnen motiveren om zo het onderwijs voor onze leerlingen nog sterker, beter en mooier te maken. Daarbij heb ik een sterk kritisch analytisch vermogen, waarmee we samen aan positieve ontwikkelingen kunnen werken. Goed en doelgericht onderwijs is het allerbelangrijkste wat we leerlingen kunnen bieden en ik wil me inzetten voor nog meer kwaliteit in het Nederlandse onderwijssysteem.

Naast docente, procesbegeleider en coach, ben ik ook moeder van Jurrian. Samen wonen we bij een prachtig natuurgebied aan de rand van de stad Groningen.

 • “De samenwerking met Onderwijsbureau van Leeuwen verloopt bijzonder constructief en productief. Voor zo lang noodzakelijk blijf ik graag gebruik maken van zijn expertise, werkwijze alsmede zijn positieve uitstraling binnen de school!”

  Wietse Blink (directeur)
  Wietse Blink (directeur) Duisterhoutschool
 • “Sjaak is inhoudelijk sterk, prettig in de omgang en gedegen in zijn aanpak en uitwerkingen. Hij kent het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs goed en weet wat er nodig is op verschillende fronten.”

  Ate de Boer (directeur)
  Ate de Boer (directeur) Effectief Onderwijs
 • “De samenwerking met Onderwijsbureau van Leeuwen was prettig en verhelderend. Het is fijn om dingen eens vanuit een ander perspectief te zien. Sjaak is prettig in de omgang en een kundig persoon.”

  Alje Mulder (leerkracht)
  Alje Mulder (leerkracht) De Wingerd
 • “Sjaak is gedreven, ambitieus, perfectionistisch, humorvol en de openheid met het team en het samen met elkaar op weg gaan geeft iedereen een positieve flow”

  Yvonne Keuning (stage coördinator)
  Yvonne Keuning (stage coördinator) Duisterhoutschool
 • "Als schoolontwikkelaar binnen onze school ervaar ik de samenwerking met Onderwijsbureau van Leeuwen als positief en constructief. We maken mooie vorderingen met de school!"

  Rana Feijth (leerkracht)
  Rana Feijth (leerkracht) Duisterhoutschool

sterk in ontwikkeling

Mijn Coach Route draagt bij aan schoolontwikkeling

mijn coach route

Doelgericht en actief leerlingen coachen om hun realistische mogelijkheden te leren kennen, zodat zij deze strategisch en doelgericht in kunnen zetten voor hun eigen ontwikkeling!

Schoolontwikkeling op maat met Onderwijsbureau van Leeuwen

schoolontwikkeling

Begeleiden van professionalisering en veranderprocessen op school met als doel: kwalitatief goed  onderwijs.

Schoolontwikkeling en didactische vaardigheden

didactiek

Hét didactische model om leerlingen zelfstandiger en beter te laten werken tijdens de les. Als docent activeert en betrekt u leerlingen door interactief strategisch te instrueren.