Is dat een goed idee? Natuurlijk is dat een goed idee!

Wilt u dat uw leerlingen hun realistische mogelijkheden leren kennen
en deze strategisch en doelgericht in kunnen zetten binnen hun leerproces? Dat is wat leerlingen doen en zelf kunnen als zij met Mijn Coach Route worden gecoacht.

U kent het wel, docenten die niet weten hoe ze hun leerlingen eigenaar kunnen laten maken van hun leerproces:

  • Leerlingen hebben geen realistisch zelfbeeld
  • Leerlingen weten niet wat ze willen, kunnen en kennen
  • Leerlingen kennen de mogelijkheden niet
  • Docenten bepalen de leerroute en stippelen deze voor leerlingen uit
  • Docenten spreken veel over i.p.v. met leerlingen
  • Docenten weten geen zinvolle invulling te geven aan mentoruren en coaching gesprekken

Daarom is Mijn Coach Route voor docenten én leerlingen een goed idee!

Tastbare doelen
opstellen

Leerlingen leren concrete, haalbare en realistische doelen op te stellen. Deze staan in het teken om de doelen op langere termijn te behalen.

Inzicht in eigen
mogelijkheden

Leerlingen leren zichzelf goed kennen. Ze weten waar ze goed in zijn en wat nodig is om hun doelen te behalen.

Bewust keuzes
leren maken

Afgestemd op wat leerlingen willen, kunnen en kennen maken ze bewuste keuzes om hun dromen en doelen na hun schoolloopbaan te realiseren.

Reflecteren op
ontwikkeling

Gedurende het gehele schooljaar reflecteren leerlingen op hun eigen ontwikkeling. Dit kan reflectie op de gestelde doelen zijn, maar ook op de bewuste keuzes die ze hebben gemaakt.

Het doel van Mijn Coach Route is dat leerlingen hun realistische mogelijkheden leren kennen en deze strategisch en doelgericht in kunnen zetten voor hun eigen ontwikkeling! Mijn Coach Route bestaat uit praktische actieve werkvormen voor docenten/assistenten om leerlingen hun gehele schoolloopbaan actief te betrekken bij hun leerproces. Mijn Coach Route richt zich vooral op het praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en het vmbo, waar het een goede invulling is voor de verplichte loopbaanoriëntatie en begeleiding binnen het vmbo.
Coach Route - Placemat
Mijn Coach Route - Interactief leren

Coaches stellen hun leerlingen echt centraal

OVERZICHT
De route biedt overzicht. Als coach doorloopt u met de leerling het schooljaar en staat u op de verschillende locaties stil om bijvoorbeeld doelen te stellen, te reflecteren of keuzes te maken.

INZICHT
Als coach leert u de leerling goed kennen en heeft u zelf inzicht in zijn of haar leerproces. U ontwikkelt vaardigheden om de leerling effectief te coachen.

DIVERS
Per locatie op de route biedt Mijn Coach Route veel diverse werkvormen die klassikaal en/of individueel toegepast kunnen worden.

PRAKTISCH
Mijn Coach Route bestaat uit praktische actieve werkvormen zodat docenten leerlingen actief kunnen betrekken bij hun leerproces.

Mijn Coach Route
Klaspakket

Mijn coach route voor
de leerlingen (25 stuks)

Mijn coach route voor
de docent (1 stuk)

Mijn Coach Route
Teamtraining

Interactieve teamtraining om leerlingen
doelgericht en op maat te kunnen coachen

U leert leerlingen effectief te coachen en hen
zelf te laten reflecteren op hun doelen

3 dagdelen

Mijn Coach Route
Coaching in de klas

Teamtraining en interactief leren coachen
met collega’s

Individuele coaching van docenten en assistenten,
in de klas tijdens een mentoruur of coachingsgesprek

Inclusief Mijn Coach Route pakketten voor
alle deelnemers

Logo Mijn Coach Route

Voor leerlingen én coaches

Leerlingen kunnen succesvol probleemoplossend handelen tijdens de verwerking van de les, ze weten wat ze leren, hoe ze het beste kunnen leren en vooral waarom ze datgene leren. Docenten evalueren samen met leerlingen aan het einde van de les of een traject inhoudelijk en procesmatig op de gestelde doelen.

Coaches zetten activerende werkvormen in om hun leerlingen echt centraal te stellen. Ook ontwikkelen coaches vaardigheden om leerlingen effectief te coachen. Zo hebben coaches overzicht op het individuele proces van hun leerlingen.

Effect op Maat - Onderwijsbureau van Leeuwen
thumbnail-logo

Meer weten over de mogelijkheden en de unieke coachingsmethode?