schoolontwikkeling

Het onderwijs is voortdurend onderhevig aan veranderingen. Interessant en broodnodig om de kwaliteit van onderwijs te behouden. Echter: vernieuwingen en innovaties brengen ook dikwijls weerstand met zich mee. Regelmatig worstelen onderwijsteams dan ook met de vraag op welke wijze de veranderingen zo effectief en duurzaam mogelijk kunnen worden doorgevoerd? Wat past het best bij het onderwijs van het team om niet alleen te innoveren, maar vooral ook het goede te behouden? Op welke manier worden alle teamleden gemotiveerd en hoe kan ervoor gezorgd worden dat de beoogde veranderingen en ontwikkelingen een goede plaats krijgen binnen de school? Zijn dit vragen waar u mee bezig bent? Onderwijsbureau Van Leeuwen helpt!

“onderbouwd, doelgericht en samen het onderwijs op uw school ontwikkelen”

onderbouwd

Schoolontwikkeling o.b.v. onderzoek op uw school en gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Altijd afstemming van theorie en praktijk.

doelgericht

Gestructureerd, duurzaam en cyclisch ontwikkelen om de ambitie van uw school te realiseren. Onze schoolontwikkelaars bieden overzicht en inzicht voor alle betrokkenen.

samen

Onze schoolontwikkelaars ontwikkelen multidisciplinair uw school, samen met leiding en team. Iedereen neemt deel, draagt bij en neemt initiatief.

De schoolontwikkelaars van Onderwijsbureau van Leeuwen ontwikkelen samen met het team een onderwijsvisie en begeleiden de veranderprocessen op school met als doel uitstekend onderwijs afgestemd op de door het team gekozen ambities. De analytische en enthousiaste schoolontwikkelaars stimuleren op vertrouwelijke wijze zo de groei en ontwikkeling van teams en docenten. Bij het ontwikkelen, optimaliseren en vernieuwen van het onderwijs werken we met het stuurgroepensysteem. De ambities en doelen van uw school worden vertaald naar stuurkaarten waarmee onze schoolontwikkelaar samen met de stuurgroepen planmatig en gefaseerd te werk gaat. De schoolontwikkelaar biedt steeds overzicht en inzicht voor het hele team zodat de gehele schoolontwikkeling duidelijk en bekend blijft voor alle betrokkenen.

Onderwijsbureau Van Leeuwen coacht en begeleidt bij het ontwikkelen van onderwijskundig goed onderwijs en bij het ontwikkelen van een positieve professionele cultuur, zodat het team kwalitatief onderwijs kan geven. Doelen worden daadwerkelijk gerealiseerd door de gestructureerde werkwijze van de schoolontwikkelaars van Onderwijsbureau Van Leeuwen.

“DURVEN,
CREËREN,
ONTWIKKELEN”

Onze schoolontwikkelaars werken volgens de 7 principes van Onderwijsbureau Van Leeuwen B.V. De 7 principes van samen ontwikkelen staan centraal bij het ontwikkelen en optimaliseren van het onderwijs. Er is altijd sprake van wisselwerking en constante dialoog tussen de schoolontwikkelaar, stuurgroepen en de leiding. Keuzevrijheid en inspraak gericht op de gezamenlijke ontwikkeling staat voorop tijdens het ontwikkelen op uw school. Het planmatig en cyclisch werken zorgt voor ruimte om te oefenen in de eigen praktijk. Reflectie op de gestelde doelen wordt structureel tijdens alle fasen van het schoolontwikkelingstraject gedaan. Het belangrijkste is dat het gehele team gelijk(waardig) is, immers: “we hebben elkaar nodig om ons als school en team succesvol te ontwikkelen!”

Meer weten over onze schoolontwikkeling?

sterk in ontwikkeling

Mijn Coach Route draagt bij aan schoolontwikkeling

mijn coach route

Doelgericht en actief leerlingen coachen om hun realistische mogelijkheden te leren kennen, zodat zij deze strategisch en doelgericht in kunnen zetten voor hun eigen ontwikkeling!

Schoolontwikkeling en didactische vaardigheden

didactiek

Hét didactische model om leerlingen zelfstandiger en beter te laten werken tijdens de les. Als docent activeert en betrekt u leerlingen door interactief strategisch te instrueren.

Studiedag onderwijs - schoolontwikkeling op maat

studiedagen

Actieve studiedagen afgestemd op de wensen en ambities van uw school waarbij alle deelnemers worden betrokken en actief werken aan concrete opdrachten.