schoolontwikkeling

Het onderwijs is voortdurend onderhevig aan veranderingen. En veranderingen brengen vrijwel altijd weerstand met zich mee. Maar hoe zorgt u er nu voor dat de boogde veranderingen effectief en duurzaam worden doorgevoerd en het goede niet verloren gaat? Op welke manier motiveert u alle teamleden en zorgt u dat de beoogde veranderingen en ontwikkelingen een goede plaats krijgen binnen uw school? Samen met leiding en team coördineren en begeleiden onze schoolontwikkelaars professionalisering en veranderprocessen op school met als doel “kwalitatief goed onderwijs afgestemd op de ambities van uw school”.

“onderbouwd, doelgericht en samen het onderwijs op uw school ontwikkelen”

onderbouwd

Schoolontwikkeling o.b.v. onderzoek op uw school en gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Altijd afstemming van theorie en praktijk.

doelgericht

Gestructureerd, duurzaam en cyclisch ontwikkelen om de ambitie van uw school te realiseren. Onze schoolontwikkelaars bieden overzicht en inzicht voor alle betrokkenen.

samen

Onze schoolontwikkelaars ontwikkelen multidisciplinair uw school, samen met leiding en team. Iedereen neemt deel, draagt bij en neemt initiatief.

Bij het ontwikkelen, optimaliseren en vernieuwen van het onderwijs werken we met het stuurgroepensysteem. De ambities van uw school worden vertaald naar stuurkaarten waarmee onze schoolontwikkelaar samen met de stuurgroepen planmatig en gefaseerd te werk gaat. De schoolontwikkelaar biedt steeds overzicht en inzicht voor het hele team zodat de gehele schoolontwikkeling duidelijk en bekend blijft voor alle betrokkenen.

Onze schoolontwikkelaar werkt samen met docenten en leiding cyclisch en planmatig volgens vaste stappen waardoor de trajecten, initiatieven en ontwikkelingen vanuit stuurgroepen op duurzame wijze onderdeel van de organisatie worden. Doelen worden daadwerkelijk gerealiseerd door de gestructureerde werkwijze van de schoolontwikkelaars van Onderwijsbureau Van Leeuwen.

“DURVEN,
CREËREN,
ONTWIKKELEN”

Onze schoolontwikkelaars werken volgens de 7 principes van Onderwijsbureau Van Leeuwen B.V. De 7 principes van samen ontwikkelen staan centraal bij het ontwikkelen en optimaliseren van het onderwijs. Er is altijd sprake van wisselwerking en constante dialoog tussen de schoolontwikkelaar, stuurgroepen en de leiding. Keuzevrijheid en inspraak gericht op de gezamenlijke ontwikkeling staat voorop tijdens het ontwikkelen op uw school. Het planmatig en cyclisch werken zorgt voor ruimte om te oefenen in de eigen praktijk. Reflectie op de gestelde doelen wordt structureel tijdens alle fasen van het schoolontwikkelingstraject gedaan. Het belangrijkste is dat het gehele team gelijk(waardig) is, immers: “we hebben elkaar nodig om ons als school en team succesvol te ontwikkelen!”

Meer weten over onze schoolontwikkeling?

sterk in ontwikkeling

Mijn Coach Route draagt bij aan schoolontwikkeling

mijn coach route

Doelgericht en actief leerlingen coachen om hun realistische mogelijkheden te leren kennen, zodat zij deze strategisch en doelgericht in kunnen zetten voor hun eigen ontwikkeling!

Schoolontwikkeling en didactische vaardigheden

didactiek

Hét didactische model om leerlingen zelfstandiger en beter te laten werken tijdens de les. Als docent activeert en betrekt u leerlingen door interactief strategisch te instrueren.

Studiedag onderwijs - schoolontwikkeling op maat

studiedagen

Actieve studiedagen afgestemd op de wensen en ambities van uw school waarbij alle deelnemers worden betrokken en actief werken aan concrete opdrachten.